Dedem Mekatronik – Hat Sonu Paletleme ve Paketleme